Arten in der Roten Liste, Kategorie V: Vorwarnstufe

Araneidae (Radnetzspinnen; Orb-weaver spiders) BY SL OG T/S Av/A D
Hypsosinga albovittata3333V
Atypidae (Tapezierspinnen; Purseweb spiders) BY SL OG T/S Av/A D
Atypus piceus (Tapezierspinne)3333V
Gnaphosidae (Plattbauchspinnen; Ground spiders) BY SL OG T/S Av/A D
Drassyllus villicus333V
Gnaphosa bicolor33333V
Gnaphosa lucifuga33V
Haplodrassus dalmatensis3333V
Linyphiidae (Baldachinspinnen; Sheetweb spiders) BY SL OG T/S Av/A D
Agyneta subtilis33333V
Lycosidae (Wolfspinnen; Wolf spiders) BY SL OG T/S Av/A D
Alopecosa inquilina3333V
Arctosa perita33V
Pardosa bifasciata3333V
Oxyopidae (Luchsspinnen; Lynx spiders) BY SL OG T/S Av/A D
Oxyopes ramosus33333V
Philodromidae (Laufspinnen; Running crab spiders) BY SL OG T/S Av/A D
Thanatus formicinus33333V
Thanatus sabulosus222V
Pisauridae (Raubspinnen; Nursery web spiders) BY SL OG T/S Av/A D
Dolomedes fimbriatus (Gerandete Jagdspinne; Raft spider)33333V
Salticidae (Springspinnen; Jumping spiders) BY SL OG T/S Av/A D
Asianellus festivus332V
Heliophanus aeneus3333V
Heliophanus auratusGGGGV
Thomisidae (Krabbenspinnen; Crab spiders) BY SL OG T/S Av/A D
Bassaniodes robustus3333V
Spiracme striatipes222V

Legende

00: Ausgestorben oder verschollen
11: Vom Aussterben bedroht
22: Stark gefährdet
33: Gefährdet
GG: Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt
DD: Daten defizitär
VV: Vorwarnstufe
RR: Extrem seltene Arten; Arten mit geographischer Restriktion
U: Ungefährdet